Logo | Nederlandse Johannes Passionad 2 – de koralen

de koralen hebben een interactieve functie in het verhaal: ze geven uiting aan de collectieve beleving (ook al zijn de teksten in hun vorm piëtistisch ik-gericht). Ze geven gestalte aan de emotie, vormen de verbinding van het Evangelie naar de geloofswereld van de zingende gemeente, hebben veelal een Credo-functie en bevatten daarnaast een geloofsopbouwende en soms zelfs uitleggende functie, die parallellen vertoont met de Prediking in de Eredienst. T.a.v. de typerende piëtistische zeggingskracht heb ik bewust gestreefd naar het vertalen van de bedoeling, het affect, de werking die het gezongen koraal heeft op de gemeente in wier mond dit koraal wordt gelegd. Voor de vertaling van deze koralen gold de dwingende eis van een berijmde tekst, waarbij ik waar mogelijk de klankkwaliteit van klinkers en medeklinkers heb laten meewegen in de woordkeuze. Ook de groepsbeleving van de samenzang vraagt om een positieve – elkaar versterkende – zangbeleving. De tekst moet daarom bij de eerste confrontatie reeds een uitnodigende werking hebben, maar moet tevens nog steeds de belofte inhouden dat er meer te beleven is dan er op het eerste gehoor lijkt te zijn.

Terug naar Overzicht