Logo | Nederlandse Johannes Passion

De vertaling

De Johannes Passion van JS Bach is niet langer enkel in het Duits uit te voeren en te beluisteren. Met de Nederlandse vertaling is nu mogelijk dit bekende werk ongehinderd te verstaan, te begrijpen en mee te maken. De Johannes Passion zoals hij eigenlijk bedoeld is: in de taal van het publiek.

Een impressie - het slotkoraal

Ach Heer, als ook mijn ure slaat,
dat U mij kent, mij niet verlaat,
dat mij uw eng’len dragen.
Dan sterf en slaap ik Heer gerust,
van pijn en ziekte onbewust,
tot mij Uw licht zal dagen.
Totdat, totdat U wederkomt,
U voor mijn ogen tot mij komt,
in vreugde, blijdschap, Heer, Gods Zoon,
Gij troont op Uw genadetroon!
Heer, Jezus Christus, U altijd, U toegewijd,
ik loof U tot in eeuwigheid!

Het openingskoor