Logo | Nederlandse Johannes Passionad 3 – de turbea (de volksmenigte)

In de turbae maakt Bach gebruik van uiterst effectieve muziek-dramatische middelen: in het gebalanceerde spel tussen homofonie (“Jezus van Nazareth”) en polyfonie (“Wij hebben de Tora en naar de Tora moet hij sterven”) worden de emoties van het volk uitgelicht. Bij het vertalen speelde het metrisch gewicht daarom een belangrijke rol. De tekst moest primair het beeld van de opwinding, de woede, de verachting en de hypocriete vastberadenheid van het volk uitdragen.

Terug naar Overzicht